Waar staan wij voor?

Doel

OVB heeft de volgende doelstellingen:

  • Het behartigen van de belangen van de aangesloten ondernemingen, o.a. door als aanspreekpunt te fungeren voor de overheid en door contacten te onderhouden met andere sectororganisaties (bouw, milieu, …).
  • De studie van bodemsaneringstechnieken en het introduceren van innovatieve oplossingen.
  • Het verenigen van alle ondernemingen die op de markt van de bodemsanering en de bodemreiniging actief zijn en met hen streven naar een kwalitatief hoogstaande uitvoering van bodemsaneringprojecten volgens een gecertificeerd kwaliteitslabel
  • Het bewerkstelligen van economische en milieuverantwoorde reiniging van vervuilde bodems en grondwater.
  • Het verschaffen van informatie en verstrekken van adviezen.

 

Prioriteit

Bodemverontreiniging is een milieuvraagstuk dat om een grote verscheidenheid aan oplossingen vraagt. Vaak komt daarbij dat ook het grondwater is vervuild.

Vele locaties zijn ernstig verontreinigd. De kwetsbaarheid van grond- en oppervlaktewater en de risico’s voor de volksgezondheid hebben ervoor gezorgd dat bodemsaneringen een hoge prioriteit krijgen.

De bedrijven die zijn aangesloten bij OVB hebben in de afgelopen jaren een keur aan methoden en technieken ontwikkeld om die bodemverontreiniging aan te pakken.

Het onderzoek naar de optimalisatie en vernieuwing staat echter nooit stil. Ook het reinigen van moeilijke grondsoorten en het aanpakken van moeilijk te verwijderen verontreinigingen komen binnen handbereik.

Om de diverse aspecten van de activiteiten van haar leden te behartigen, zijn er verschillende werkgroepen binnen OVB actief.

 

 Kwaliteit

De ervaringen die de OVB-leden hebben opgedaan en de kennis die daardoor is opgebouwd, liggen aan de oorsprong van de opmaak en implementatie van een code van goede praktijk.

Dit protocol, genaamd “Achilles-protocol”, werd onder auspiciën van OVAM uitgewerkt. Diverse saneringsmethoden en reinigingstechnieken zijn hierin opgenomen met vermelding van relevante risico’s en milieutechnische maatregelen.

Het protocol- dat oorspronkelijk de basis vormde van de milieubeleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en OVB – is inmiddels een essentieel onderdeel geworden van codes van goede praktijk voor het uitvoeren van saneringswerken. Alle OVB-leden zijn gecertificeerd volgens het Achilles-zorgsysteem, waarin waarborgen geboden worden voor milieuhygiënisch verantwoorde saneringen, kwalitatief hoogstaande en veilige uitvoeringen en praktijkgerichte controleerbaarheid.

Ondernemers Vereniging Bodemsaneerders vzw

Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

T 03/203 44 00 - info@bodemsaneerders.be

Copyright 2019 Ondernemers Vereniging Bodemsaneerders
JumpStart JumpStart PRO v1.20
Login