Nieuw OVB-lid Greensoil

Als een ietwat kleinere en atypische, maar gespecialiseerde kennisaannemer onder de bodemsaneerders was het toetreden tot OVB een logische keuze voor GreenSoil. Het onderstreept in elk geval hun ambitie om nog meer actief te worden in de Belgische markt.

Op de vraag naar hoe OVB hen kan helpen antwoordt Jan Van den Ouwelant, Business Development Manager bij GreenSoil: “We hopen samen met de overige aangesloten leden in dialoog te treden om zo een vinger aan de pols te kunnen houden aan wat er actueel is binnen de Vlaamse en Belgische markt. Verder verwachten we een zinvolle bijdrage te kunnen leveren en samen met de overige aangesloten ondernemingen te kunnen wegen op het beleid.”

GreenSoil heeft als kennisaannemer een bijzondere expertise in duurzame on-site en in-situ biologische bodemsaneringen opgebouwd. Ze kijken hierbij verder dan de typische verontreinigingen en zijn ervan overtuigd dat deze aanpak in de toekomst aan belang zal winnen. Ze hebben een bijzondere focus op R&D en delen graag hun kennis op tal van symposia en conferenties. “We hopen dan ook dat we binnen OVB hier een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Bovendien zijn we steeds bereid mee na te denken over alternatieve contractvormen (bv. overname saneringsplicht, leveren resultaatsgaranties), en treden we graag in dialoog met de sector en het beleid om ervaringen en mogelijkheden verder te onderzoeken”.

Meer informatie op de website van GreenSoil: https://www.greensoilgroup.com/

(1/10/2020)