Nieuw OVB-lid Verhelst Aannemingen

Verhelst Aannemingen is op zich toonaangevend in zowel sloop-, graaf- als infrastructuurwerken, maar is ook via het dochterbedrijf Top-Mix al jaren actief in de recyclagesector op velerlei vlak, nl. gronden, granulaten en het produceren van betonproducten. Het was dus maar een kleine stap voor de Verhelst Aannemingen om alle expertise en kennis samen te brengen en bij saneringen in te zetten.

Op de vraag hoe OVB kan helpen, antwoordt Kristof Nachtergaele, operationeel directeur bij Top-Mix: “We zijn ervan overtuigd dat OVB ons kan helpen om de vinger aan de pols te houden op meerdere gebieden, zoals de huidige en toekomstige wetgeving, de ontwikkeling van technieken of de evolutie van de markt.”

Bovendien kijkt de Verhelst Aannemingen steeds vooruit en worden de zaken open-minded bekeken. Dat willen zij ook doen ten aanzien van OVB. “In dialoog gaan met de andere leden kan alleen maar een positief effect hebben op alle partijen en kan vaak leiden tot een consensus over belangrijke thema’s.”

Meer info: www.verhelstgroup.com

 

(9/2/2021)