Over OVB

OVB heeft als sectorvereniging de volgende doelstellingen:

  1. Het behartigen van de belangen van de aangesloten ondernemingen, op wetgevend en commercieel vlak. Dit gebeurt onder meer door als aanspreekpunt te fungeren voor de overheid en door contacten te onderhouden met andere sectororganisaties (bouw, milieu…).
  2. Het verenigen van alle spelers die op de markt van bodemsanering en grondreiniging actief zijn en met hen streven naar een kwalitatief hoogstaande uitvoering.
  3. Het bewerkstelligen van een economische en milieuverantwoorde reiniging van verontreinigde bodems en grondwater met het oog op hergebruik en recyclage.
  4. Het actief uitdragen van een positief imago van de sector.

OVB werking

Naast de raad van bestuur zijn er diverse ledenbijeenkomsten en gespecialiseerde werkgroepen, o.m. CGR Grondreinigingscentra (in samenwerking met Go4Circle), technieken en bestekken, Achilles en Imago.

Er zijn periodieke contacten met Kabinetten en overheden zoals OVAM en Leefmilieu Brussel maar ook met andere organisaties (bv. Vlaamse Confederatie Bouw). In die context is OVB ook partner van UMiO, de Unie van milieuondernemingen, organisator van onder meer het tweejaarlijkse Bodemcongres (en Awards).


Achilles

Samen met OVAM werd een zorgsysteem uitgewerkt dat de basis is van het kwaliteits-managementsysteem, genaamd Achilles.

Alle OVB-leden zijn gecertificeerd volgens het Achilles-zorgsysteem, waarin waarborgen geboden worden voor milieuhygiënisch verantwoorde saneringen, kwalitatief hoogstaande en veilige uitvoeringen.


Gedragscode

Verder beschikt OVB ook over een deontologische code die door alle leden ondertekend werd. Hier vindt u de integrale tekst.