Standpunten

OVB neemt geregeld standpunten in die ze onderbouwt door aan te geven op welke manier OVB en haar leden concreet willen helpen om die te realiseren.

OVB ijvert voor de reiniging van PFAS-houdende gronden, voor een strengere bodemsaneringsnorm type V en voor rechtszekere normen bij de reiniging van PFAS-verontreinigde grond 

Lees hier het volledige standpunt (PDF)

OVB ijvert voor een nultolerantie inzake restverontreiniging bij bodemsanering

OVB is van mening dat het onverantwoord is om restverontreiniging te laten zitten, gelet op het feit dat dit een mogelijke hypotheek legt op de gezondheid van de gebruikers, maar ook juridische onzekerheid en een effectieve minwaarde creëert van de gronden voor de huidige en toekomstige eigenaars. Dit is vooral belangrijk in het kader van het intensiever gebruik en hergebruik van de beschikbare ruimte.

Lees hier het volledige standpunt (PDF)

OVB ijvert voor een optimale aanwending van de milieuheffingen

OVB is van mening dat de milieuheffingen geen louter financieel middel zijn, maar een instrument dat ‘sturend’ ingezet kan worden ten gunste van de sector én van het overkoepelend bodembeleid. In elk geval moet erover gewaakt worden dat de heffingen geen marktverstorend effect hebben. OVB vraagt om bij een bijsturing van de heffingen hiermee rekening te houden.

Lees hier het volledige standpunt (PDF)

OVB ijvert voor een betere handhaving en controle door de toezichthoudende overheid

OVB wil een sector met een positief imago. Daarom is een eerlijk speelveld noodzakelijk – iedereen moet op dezelfde manier de regelgeving nakomen. Oneerlijke concurrentie kan niet getolereerd worden. OVB werkt aan een gezonde sector.

Lees hier het volledige standpunt (PDF)

OVB ijvert voor een gelijk speelveld inzake terugreinigingswaarden bij on & off site grondreiniging

Als dezelfde terugreinigingswaarden en voorwaarden gelden voor off en on site reiniging en dezelfde toepassing van grondverzetregels gelden voor off en on site aanvulgrond, wordt de kloof tussen de restverontreiniging die overblijft op de site na een sanering, en de verontreiniging die moet worden afgegraven in het kader van grondverzet bij de herontwikkeling van de site, voor een gedeelte gedicht!

Lees hier het volledige standpunt (PDF)